PN-EN IEC 61000-3-2:2019-04 - wersja angielska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 3-2: Poziomy dopuszczalne -- Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika ≤ 16 A)

Zakres

Niniejsza część IEC 61000 dotyczy ograniczania prądów harmonicznych wprowadzanych do publicznego systemu zasilania.
Ustala ona poziomy dopuszczalne składowych harmonicznych prądu zasilającego, które w określonych warunkach może wytwarzać urządzenie badane.
Niniejsza część IEC 61000 dotyczy urządzeń elektrycznych i elektronicznych ze znamionowym fazowym prądem zasilającym do 16 A włącznie, przeznaczonych do przyłączania do publicznych systemów dystrybucji niskiego napięcia.
Niniejszy dokument obejmuje nieprofesjonalne urządzenie spawalnicze, o znamionowym fazowym prądzie zasilającym do 16 A włącznie.
Urządzenia spawalnicze przeznaczone do zastosowań profesjonalnych, określone w IEC 60974-1, są wyłączone z niniejszego dokumentu i mogą podlegać ograniczeniom instalacyjnym, jak wskazano w IEC 61000-3-12.
Badania zgodnie z niniejszym dokumentem są badaniami typu.
Poziomy dopuszczalne dla systemów o napięciach znamionowych mniejszych niż 220 V (między fazą i przewodem neutralnym) nie były jeszcze przedmiotem rozważań.
UWAGA W niniejszym dokumencie stosuje się określenia: aparat, przyrząd, urządzenie i odbiornik. Dla celów niniejszego dokumentu określenia te mają to samo znaczenie.

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 61000-3-2:2019-04 - wersja angielska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 3-2: Poziomy dopuszczalne -- Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika ≤ 16 A)
Data publikacji 08-04-2019
Liczba stron 44
Grupa cenowa S
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza EN IEC 61000-3-2:2019 [IDT], IEC 61000-3-2:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61000-3-2:2014-10 - wersja angielska, PN-EN 61000-3-2:2014-10 - wersja polska
ICS 33.100.10
Elementy dodatkowe PN-EN IEC 61000-3-2:2019-04/A1:2021-08E