PN-EN IEC 61000-3-2:2019-04/A1:2021-08 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 3-2: Poziomy dopuszczalne -- Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika ≤ 16 A)

Zakres

• Przeniesiono powołania na niektóre normy na właściwe miejsca (Rozdział 2 "Powołania normatywne" lub "Bibliografia") i zastosowano niezbędne zmiany redakcyjne lub techniczne w odpowiednim tekście w celu odzwierciedlenia charakteru powołań (normatywne lub nie);
• Poprawiono w 77A/986/FDIS, błędy redakcyjne i inne kwestie wykryte w 77A/990/RVD;
• Dodano definicję "instrukcji obsługi". Jest to konieczne, ponieważ termin ten jest stosowany w nowo wydanych warunkach badań dla sprzętu oświetleniowego i zewnętrznych źródeł zasilania;
• Rozszerzono i poprawiono definicje dotyczące sprzętu oświetleniowego, ze zmienionymi w konsekwencji sformułowaniami w różnych rozdziałach;
• wyjaśniono, że wartość powtarzalności nie może być stosowana do oceny zgodności z wymaganiami normy oraz że EUT jest zgodny z wymaganiami normy, o ile spełnione są obowiązujące poziomy dopuszczalne dla harmonicznych;
• Zmodyfikowano Tablicę 2 w IEC 61000-3-2 poprzez zastąpienie "30*λ" przez "27" oraz zmieniono Uwagę b w "Wartość graniczna jest określana w oparciu o założenie stosowania nowoczesnych technologii oświetleniowych mających współczynniki mocy 0,90 lub wyższe" i usunięcie wszystkich zbędnych tekstów związanych ze współczynnikiem mocy. Zmiany te upraszczają normę i są uzasadnione, ponieważ nowoczesne urządzenia oświetleniowe o znamionowej mocy wejściowej > 25 W mają współczynnik mocy co najmniej 0,9, jeżeli spełniają wymagania klasy C niniejszej normy;
• Sklasyfikowano urządzenia, których podstawową funkcją jest prezentacja urządzeń oświetleniowych do celów wystawienniczych, jako urządzenia klasy A;
• Uwzględniono urządzenia wielofunkcyjne;
• Zrewidowano 6.2 "metody sterowania";
• Dodano nowy punkt "zgodność z niniejszą normą", wyjaśniający sposób postępowania z metodami alternatywnymi;
• Zmodyfikowano warunki badawcze dla opraw oświetleniowych i urządzeń sterujących oświetleniem (B.5.3 i B.5.4);
• Dokładniej określono warunki badawcze dla kuchenek mikrofalowych;
• Dodano warunki badawcze dla urządzeń z zasilaniem zewnętrznym, gdzie wszystkie przepisy dotyczące zasilania zewnętrznego zostały połączone w jednym punkcie B.17, a nowo zaproponowany punkt B.18 w 77A/1058/CDV został dodany jako B.17.2 w niniejszym dokumencie;
• dodano nowy załącznik z wyjaśnieniem dotyczącym obliczania parametru POHC;
• Wprowadzono różne ulepszenia redakcyjne.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 61000-3-2:2019-04/A1:2021-08 - wersja angielska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 3-2: Poziomy dopuszczalne -- Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika ≤ 16 A)
Data publikacji 31-08-2021
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021 [IDT], IEC 61000-3-2:2018/AMD1:2020 [IDT]
ICS 33.100.10