PN-EN IEC 61000-6-1:2019-03 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 6-1: Normy ogólne -- Norma dotycząca odporności w środowiskach: mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemysłowionym

Zakres

W niniejszej części IEC 61000 określono wymagania dotyczące odporności urządzeń elektrycznych i elektronicznych
przewidzianych do stosowania na terenach mieszkalnych, handlowych i lekko uprzemysłowionych. Podano wymagania dla odporności w zakresie częstotliwości od 0 Hz do 400 GHz. Nie ma potrzeby przeprowadzania
badań w zakresach częstotliwości, dla których nie określono wymagań.
Niniejsza norma ogólna EMC dotycząca odporności ma zastosowanie tam, gdzie nie istnieje odpowiednia norma wyrobu lub norma grupy wyrobów.
Niniejsza norma ma zastosowanie do urządzeń elektrycznych i elektronicznych przewidzianych do użytkowania
• na terenach mieszkalnych, jak opisano w 3.8, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków,
• na terenach handlowych i lekko uprzemysłowionych, jak opisano w 3.9, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków.
Niniejsza norma dotyczy również urządzeń z zasilaniem bateryjnym lub zasilanych
z niepublicznej, ale nieprzemysłowej sieci niskiego napięcia, jeśli urządzenia te są przewidziane do pracy na terenach opisanych w 3.8 lub 3.9.
Niniejsza norma określa wymagania dotyczące badania odporności urządzeń objętych zakresem normy, w odniesieniu do zjawisk ciągłych i przejściowych, zaburzeń przewodzonych i promieniowanych, łącznie z wyładowaniami elektrostatycznymi.
Wymagania na odporność wybrano tak, aby zapewnić odpowiedni poziom odporności urządzeń na terenach mieszkalnych, handlowych i lekko uprzemysłowionych. Poziomy te jednak nie obejmują przypadków ekstremalnych,
które mogą wprawdzie wystąpić w dowolnym miejscu, ale z wyjątkowo małym prawdopodobieństwem. W niniejszej normie nie uwzględniono wszystkich zjawisk zaburzeń, lecz tylko te, które uznano za istotne dla badań urządzeń objętych niniejszą normą. Te wymagania badawcze stanowią istotne wymagania na odporność dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej. Zostały one podane dla każdego rozważanego przyłącza.
UWAGA 1 Informacje o innych zjawiskach zaburzeń znajdują się w normie IEC TR 61000-4-1.
UWAGA 2 W niniejszej normie nie uwzględniono problemów bezpieczeństwa.
UWAGA 3 W szczególnych przypadkach zdarzają się sytuacje, w których poziomy zaburzeń mogą przekroczyć określone w niniejszej normie poziomy badań, np., gdy trzymany w ręku nadajnik zostanie użyty bezpośrednio w pobliżu urządzenia. W takich przypadkach może wystąpić konieczność zastosowania specjalnych środków zaradczych.

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 61000-6-1:2019-03 - wersja angielska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 6-1: Normy ogólne -- Norma dotycząca odporności w środowiskach: mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemysłowionym
Data publikacji 27-03-2019
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza EN IEC 61000-6-1:2019 [IDT], IEC 61000-6-1:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61000-6-1:2008 - wersja polska
ICS 33.100.20