PN-EN IEC 61000-6-3:2021-08 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 6-3: Normy ogólne -- Norma emisji dla urządzeń w środowiskach mieszkalnych

Zakres

Ta norma ogólna emisji EMC ma zastosowanie tylko wtedy, gdy nie opublikowano odpowiedniej dedykowanej normy emisji EMC dla danego wyrobu lub rodziny wyrobów.
Ta część normy IEC 61000 dotycząca wymagań w zakresie emisji ma zastosowanie do urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do użytku na terenach mieszkalnych (patrz 3.1.14). Ta część normy IEC 61000 ma również zastosowanie do urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do użytku na terenach, które nie są objęte zakresem normy IEC 61000-6-8 lub IEC 61000-6-4.
Zamiarem jest, aby cały sprzęt używany w środowiskach mieszkalnych, komercyjnych i lekko uprzemysłowionych był objęty normą IEC 61000-6-3 lub IEC 61000-6-8. W razie jakichkolwiek wątpliwości zastosowanie mają wymagania normy IEC 61000-6-3.
Wymagania dotyczące emisji przewodzonych i promieniowanych w zakresie częstotliwości do 400 GHz uznaje się za istotne i wybrano je w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony odbioru radiowego w określonym środowisku elektromagnetycznym. Nie wszystkie zjawiska zakłócające zostały uwzględnione do celów badawczych, ale tylko te, które uznaje się za istotne dla urządzeń przeznaczonych do pracy w lokalizacjach objętych niniejszym dokumentem.
Wymagania dotyczące emisji zawarte w niniejszym dokumencie nie mają zastosowania do zamierzonych transmisji i ich harmonicznych z nadajnika radiowego zdefiniowanego przez ITU.
UWAGA 1 Względy bezpieczeństwa nie są objęte niniejszym dokumentem.
UWAGA 2 W szczególnych przypadkach powstają sytuacje, w których poziomy określone w niniejszym dokumencie nie zapewnią odpowiedniej ochrony, na przykład, gdy czuły odbiornik jest używany w bliskiej odległości od urządzenia. W takich przypadkach można zastosować specjalne środki.
UWAGA 3 Zakłócenia generowane w warunkach awaryjnych urządzeń nie są objęte niniejszym dokumentem.
UWAGA 4 Ponieważ wymagania niniejszego dokumentu są bardziej rygorystyczne lub równoważne z wymaganiami IEC 61000-6-4 i IEC 61000-6-8, urządzenia spełniające wymagania niniejszego dokumentu są zgodne z wymaganiami IEC 61000-6-4 i IEC 61000-6-8.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 61000-6-3:2021-08 - wersja angielska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 6-3: Normy ogólne -- Norma emisji dla urządzeń w środowiskach mieszkalnych
Data publikacji 09-08-2021
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza EN IEC 61000-6-3:2021 [IDT], IEC 61000-6-3:2020 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61000-6-3:2008 - wersja polska, PN-EN 61000-6-3:2008/A1:2012 - wersja polska
ICS 33.100.10