PN-EN 61000-6-3:2008 - wersja polska

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 6-3: Normy ogólne -- Norma emisji w środowiskach: mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemysłowionym

Zakres

Podano wymagania dotyczące emisji ze wszystkich urządzeń elektrycznych i elektronicznych pracujących w środowiskach mieszkalnych, handlowych i lekko uprzemysłowionych, a nie uwzględnionych w normach szczegółowych

* wymagane pola

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 61000-6-3:2008 - wersja polska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 6-3: Normy ogólne -- Norma emisji w środowiskach: mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemysłowionym
Data publikacji 12-09-2008
Liczba stron 17
Grupa cenowa J
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza EN 61000-6-3:2007 [IDT], IEC 61000-6-3:2006 [IDT]
Dyrektywa 2014/30/EU
Zastępuje PN-EN 61000-6-3:2007 - wersja angielska
ICS 33.100.10
Elementy dodatkowe PN-EN 61000-6-3:2008/A1:2011E, PN-EN 61000-6-3:2008/A1:2012P