PN-EN IEC 61000-6-4:2019-12 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 6-4: Normy ogólne -- Norma emisji w środowiskach przemysłowych

Zakres

W niniejszej części IEC 61000 określono wymagania dotyczące emisji urządzeń elektrycznych i elektronicznych przewidzianych do stosowania w środowisku istniejącym w lokalizacjach przemysłowych (patrz 3.1.12).
Niniejszy dokument nie ma zastosowania do urządzeń, które wchodzą w zakres IEC 61000-6-3.
Środowiska których dotyczy niniejszy dokument występują zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków.
W niniejszym dokumencie zostały omówione wymagania dotyczące emisji w zakresie częstotliwości 9 kHz do 400 GHz i zostały one dobrane tak aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony odbioru radiowego w określonym środowisku elektromagnetycznym. Nie wymaga się pomiarów w zakresach częstotliwości, dla których nie podano wymagań. Wymagania uważa się za niezbędne dla zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony służb radiowych.
Nie wszystkie zjawiska zaburzeń zostały wzięte pod uwagę do celów badań, a tylko te, które zostały uznane za istotne dla urządzeń przeznaczonych do pracy w środowiskach objętych niniejszym dokumentem.
Wymagania podano dla każdego omawianego przyłącza.
Niniejszej normy ogólnej EMC dotyczącej emisji należy używać w przypadku, gdy nie jest dostępna odpowiednia, dotycząca emisji, norma EMC wyrobu lub grupy wyrobów.
UWAGA 1 Rozważania dotyczące bezpieczeństwa nie są objęte niniejszym dokumentem.
UWAGA 2 W przypadkach szczególnych, mogą wystąpić sytuacje, gdzie poziomy określone w niniejszym dokumencie nie zapewniają wystarczającej ochrony; na przykład, gdy czuły odbiornik jest wykorzystywany w małej odległości od urządzenia. W tych przypadkach, może zaistnieć potrzeba zastosowania szczególnych środków ograniczających.
UWAGA 3 Zaburzenia generowane w warunkach awarii urządzenia nie są objęte niniejszym dokumentem.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 61000-6-4:2019-12 - wersja angielska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 6-4: Normy ogólne -- Norma emisji w środowiskach przemysłowych
Data publikacji 13-12-2019
Liczba stron 38
Grupa cenowa R
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza EN IEC 61000-6-4:2019 [IDT], IEC 61000-6-4:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61000-6-4:2008 - wersja polska, PN-EN 61000-6-4:2008/A1:2012 - wersja polska
ICS 33.100.10