PN-EN IEC 61000-4-3:2021-06 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 4-3: Metody badań i pomiarów -- Badanie odporności na promieniowane pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej

Zakres

Niniejszą część IEC 61000 stosuje się do wymagań dotyczących odporności urządzeń elektrycznych i elektronicznych na napromieniowanie energią elektromagnetyczną. Określono w niej poziomy probiercze i wymagane procedury badań.
Celem niniejszego dokumentu jest ustalenie wspólnego odniesienia dla oceny odporności urządzeń elektrycznych i elektronicznych poddanych oddziaływaniu promieniowanych pól elektromagnetycznych o częstotliwościach radiowych. Metoda badawcza określona w niniejszej części IEC 61000 opisuje spójną metodę oceny odporności urządzenia lub systemu na pola elektromagnetyczne RF od źródeł RF nieznajdujących się w bliskiej odległości od EUT. Środowisko badawcze zostało określone w rozdziale 6.
UWAGA 1 Jak opisano w Przewodniku 107 IEC, niniejsza norma jest podstawową publikacją EMC do stosowania przez komitety wyrobów IEC. Jak również określono w Przewodniku 107 IEC, komitety ds. wyrobów IEC są odpowiedzialne za określenie, czy niniejsza norma dotycząca badania odporności powinna mieć zastosowanie czy nie, a jeśli ma zastosowanie, komitety te są odpowiedzialne za określenie odpowiednich poziomów probierczych i kryteriów jakości działania. Komitet Techniczny TC 77 i jego podkomitety są przygotowane do współpracy z komitetami ds. wyrobów przy określaniu znaczenia poszczególnych badań odporności dla ich wyrobów.
UWAGA 2 Badanie odporności od źródeł RF znajdujących się w bliskiej odległości od EUT określono w IEC 61000-4-39.
Szczególną uwagę poświęcono ochronie przed emisjami o częstotliwościach radiowych pochodzącymi od radiotelefonów cyfrowych i innych urządzeń promieniujących, pracujących na częstotliwościach radiowych.
UWAGA 3 Metody badawcze określone w niniejszej części mają na celu ocenę skutków oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego na rozważane urządzenie. Symulacja i pomiar promieniowania elektromagnetycznego są nie całkiem adekwatne dla ilościowego określenia tych skutków. Celem metod badawczych zdefiniowanych w niniejszym dokumencie podstawowym jest ustalenie wystarczającej odtwarzalności konfiguracji badawczej i powtarzalności wyników badań dla różnych instalacji badawczych.
Niniejszy dokument stanowi niezależną metodę badań. Nie jest możliwe wykorzystanie innych metod badań jako metod zastępczych dla stwierdzenia zgodności z niniejszym dokumentem.

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 61000-4-3:2021-06 - wersja angielska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 4-3: Metody badań i pomiarów -- Badanie odporności na promieniowane pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej
Data publikacji 14-06-2021
Liczba stron 90
Grupa cenowa X
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza EN IEC 61000-4-3:2020 [IDT], IEC 61000-4-3:2020 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61000-4-3:2007 - wersja polska, PN-EN 61000-4-3:2007/A1:2008 - wersja angielska, PN-EN 61000-4-3:2007/IS1:2009 - wersja angielska, PN-EN 61000-4-3:2007/A2:2011 - wersja angielska
ICS 33.100.20