PN-EN 61000-4-3:2007/A2:2011 - wersja angielska

Bez VAT: 38,50  PLN Z VAT: 47,36  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 4-3: Metody badań i pomiarów -- Badanie odporności na promieniowane pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej

Zakres

Dodano załącznik J opisujący niepewność pomiaru wynikającą z aparatury badawczej

* wymagane pola

Bez VAT: 38,50  PLN Z VAT: 47,36  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 61000-4-3:2007/A2:2011 - wersja angielska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 4-3: Metody badań i pomiarów -- Badanie odporności na promieniowane pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej
Data publikacji 11-02-2011
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza EN 61000-4-3:2006/A2:2010 [IDT]
Dyrektywa 89/336/EEC, 2004/108/EC
ICS 33.100.20