PN-EN 61000-4-5:2014-10 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 4-5: Metody badań i pomiarów -- Badanie odporności na udary

Zakres

Niniejsza część IEC 61000 dotyczy wymagań odporności sprzętu, metod badań i zakresu zalecanych poziomów probierczych w odniesieniu do udarów o ustalonej polaryzacji, powstających w wyniku przepięć łączeniowych i piorunowych stanów przejściowych. Określono kilka poziomów probierczych odnoszących się do różnych warunków środowiskowych i instalacyjnych. Wymagania te opracowano w celu zastosowania do sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Przedmiotem niniejszej normy jest ustalenie wspólnego odniesienia do oceny odporności sprzętu elektrycznego i elektronicznego, który narażony jest na udary. Metoda badań udokumentowana w niniejszej części IEC 61000 stanowi konsekwentną metodę zapewnienia odporności urządzenia lub systemu na zdefiniowane zjawisko. UWAGA Zgodnie z Przewodnikiem 107 IEC, jest to podstawowa publikacja EMC, przeznaczona do wykorzystania w pracach komitetów normalizacyjnych IEC ds. wyrobów. Jak stwierdzono również w Przewodniku 107, komitety normalizacyjne IEC ds. wyrobów są odpowiedzialne za ustalenie, czy niniejsza norma badania odporności powinna mieć zastosowanie, czy też nie. Ponadto, jeżeli norma ma zastosowanie do wyrobu, komitety te są odpowiedzialne za wyznaczenie odpowiedniego poziomu probierczego i ustalenie kryteriów oceny wyniku badania odporności. TC 77 i jego podkomitety są przygotowane do współpracy z komitetami normalizacyjnymi ds. wyrobów w zakresie oceny wartości poszczególnych badań odporności w przypadku tych wyrobów. W niniejszej normie określono: – szereg poziomów probierczych; – wyposażenie pomiarowe; – stanowiska pomiarowe; – procedury badania. Celem opisanego badania laboratoryjnego jest wyznaczenie reakcji urządzenia badanego (EUT), w określonych warunkach roboczych, na udary napięciowe, będące skutkiem czynności łączeniowych i wyładowań atmosferycznych. Badanie to nie jest przeznaczone do oceny wytrzymałości izolacji EUT na narażenie wysokim napięciem. Bezpośrednie wstrzykiwania prądów wyładowań atmosferycznych, tj. bezpośrednie wyładowania atmosferyczne, nie są rozważane w niniejszej normie

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61000-4-5:2014-10 - wersja angielska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 4-5: Metody badań i pomiarów -- Badanie odporności na udary
Data publikacji 17-10-2014
Liczba stron 84
Grupa cenowa X
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza EN 61000-4-5:2014 [IDT], IEC 61000-4-5:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61000-4-5:2010 - wersja polska
ICS 33.100.20
Elementy dodatkowe PN-EN 61000-4-5:2014-10/A1:2018-01E