PN-EN IEC 61000-4-11:2020-11 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 4-11: Metody badań i pomiarów -- Badania odporności na zapady napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia dla urządzeń o znamionowym prądzie fazowym nie przekraczającym 16 A

Zakres

W niniejszej części IEC 61000 zdefiniowano metody badań odporności oraz zakresy zalecanych poziomów pomiarowych dla elektrycznych i elektronicznych urządzeń przyłączonych do sieci zasilającej niskiego napięcia w zakresie zapadów napięcia, krótkich przerw i zmian napięcia.
Niniejszy dokument ma zastosowanie do urządzeń elektrycznych i elektronicznych o znamionowym prądzie fazowym nie przekraczającym 16 A, przyłączonych do sieci prądu przemiennego 50 Hz lub 60 Hz.
Norma nie dotyczy urządzeń elektrycznych i elektronicznych przyłączonych do sieci prądu przemiennego 400 Hz. Badania w takich sieciach będą przedmiotem przyszłych dokumentów IEC.
Celem niniejszego dokumentu jest ustalenie wspólnych zaleceń dla oceny odporności urządzeń elektrycznych i elektronicznych narażonych na zapady napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia.
UWAGA 1 Badania odporności na wahania napięcia są przedmiotem IEC 61000-4-14.
Metoda badań zamieszczona w niniejszym dokumencie opisuje jednolitą metodę oceny odporności urządzenia lub systemu na określone zjawisko.
UWAGA 2 Jak opisano w Przewodniku IEC 107, niniejsza norma jest podstawową publikacją EMC przeznaczoną do stosowania przez komitety ds. wyrobów IEC. W Przewodniku 107 stwierdzono także, że decyzję o stosowaniu lub niestosowaniu niniejszej normy dotyczącej badania odporności podejmują komitety ds. wyrobów IEC. W przypadku jej stosowania komitety ds. wyrobów są odpowiedzialne za podanie odpowiednich poziomów badawczych. Komitet Techniczny 77 i jego podkomitety są przygotowane do współpracy z komitetami ds. wyrobów przy ocenie przydatności poszczególnych badań odporności dla ich wyrobów.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Poprawki i Erraty

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 61000-4-11:2020-11 - wersja angielska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 4-11: Metody badań i pomiarów -- Badania odporności na zapady napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia dla urządzeń o znamionowym prądzie fazowym nie przekraczającym 16 A
Data publikacji 16-11-2020
Liczba stron 40
Grupa cenowa R
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza EN IEC 61000-4-11:2020 [IDT], IEC 61000-4-11:2020 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61000-4-11:2007/A1:2017-09 - wersja angielska, PN-EN 61000-4-11:2007 - wersja polska
ICS 33.100.20
Elementy dodatkowe PN-EN IEC 61000-4-11:2020-11/AC:2023-01E, PN-EN IEC 61000-4-11:2020-11/AC:2020-12E