PN-EN 61000-4-11:2007 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 61000-4-11:2020-11 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 4-11: Metody badań i pomiarów -- Badania odporności na zapady napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia

Zakres

Opisano ogólne zasady wykonywania badań odporności sprzętu elektrycznego i elektronicznego o prądzie zasilania nie przekraczającym 16 A na fazę na zaburzenia elektromagnetyczne występujące w sieciach zasilających niskiego napięcia i mające postać zapadów napięcia, krótkich przerw i zmian napięcia (postanowienia normy nie dotyczą sprzętu zasilanego prądem stałym i prądem przemiennym o częstotliwości 400 Hz). Podano procedury badań odporności, wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i zalecane poziomy probiercze.Podano definicje 8 terminów

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61000-4-11:2007 - wersja polska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 4-11: Metody badań i pomiarów -- Badania odporności na zapady napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia
Data publikacji 03-07-2007
Data wycofania 16-11-2020
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza EN 61000-4-11:2004 [IDT], IEC 61000-4-11:2004 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61000-4-11:2005 - wersja angielska
ICS 33.100.20
Zastąpiona przez PN-EN IEC 61000-4-11:2020-11 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 61000-4-11:2007/A1:2017-09E