PN-EN 61000-4-11:2005 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 61000-4-11:2007 - wersja polska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 4-11: Metody badań i pomiarów -- Badania odporności na zapady napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia

Zakres

Opisano ogólne zasady wykonywania badań odporności sprzętu elektrycznego i elektronicznego o prądzie zasilania nie przekraczającym 16 A na fazę na zaburzenia elektromagnetyczne występujące w sieciach zasilających niskiego napięcia i mające postać zapadów napięcia, krótkich przerw i zmian napięcia (postanowienia normy nie dotyczą sprzętu zasilanego prądem stałym i prądem przemiennym o częstotliwości 400 Hz). Podano procedury badań odporności, wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i zalecane poziomy probiercze.Podano definicje 8 terminów

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61000-4-11:2005 - wersja angielska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 4-11: Metody badań i pomiarów -- Badania odporności na zapady napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia
Data publikacji 15-06-2005
Data wycofania 03-07-2007
Liczba stron 29
Grupa cenowa N
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza EN 61000-4-11:2004 [IDT], IEC 61000-4-11:2004 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61000-4-11:1997 - wersja polska, PN-EN 61000-4-11:1997/A1:2003 - wersja polska, PN-EN 61000-4-11:1997/A1:2002 - wersja angielska
ICS 33.100.20
Zastąpiona przez PN-EN 61000-4-11:2007 - wersja polska