PN-EN 61192-1:2006 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Wymagania dotyczące jakości wykonania zespołów elektronicznych lutowanych -- Część 1: Postanowienia ogólne

Zakres

Podano ogólne wymagania dotyczące jakości wykonania zespołów elektronicznych lutowanych na płytkach drukowanych i na podobnych laminatach dołączonych do powierzchni podłoży organicznych. Podano wymagania i wytyczne dotyczące właściwej jakości wykonania i sposobu postępowania w trakcie przygotowania, lutowania, kontroli i badania zespołów elektronicznych i elektrycznych, umożliwiające osiągnięcie dużej wydajności i wysokiej jakości wyrobu w wyniku nadzorowania procesu produkcji

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61192-1:2006 - wersja polska
Tytuł Wymagania dotyczące jakości wykonania zespołów elektronicznych lutowanych -- Część 1: Postanowienia ogólne
Data publikacji 29-06-2006
Data wycofania 04-07-2019
Liczba stron 74
Grupa cenowa W
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 293, Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
Wprowadza EN 61192-1:2003 [IDT], IEC 61192-1:2003 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61192-1:2003 - wersja angielska
ICS 31.190