PN-EN 61192-4:2007 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Wymagania dotyczące jakości wykonania zespołów elektronicznych lutowanych -- Część 4: Zespoły z końcówkami przyłączeniowymi

Zakres

Podano ogólne wymagania dotyczące jakości wykonania lutowanych zespołów z końcówkami przyłączeniowymi na podłożach organicznych, na płytkach drukowanych i na podobnych laminatach dołączonych do powierzchni podłoży nieorganicznych. Stosuje się do zespołów, zawierających wyłącznie końcówki przyłączeniowe lub do zespołów w których stosuje się montaż powierzchniowy oraz inne związane technologie montażu, na przykład montaż przewlekany, montaż przewodów drutowych do mostkowania

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61192-4:2007 - wersja polska
Tytuł Wymagania dotyczące jakości wykonania zespołów elektronicznych lutowanych -- Część 4: Zespoły z końcówkami przyłączeniowymi
Data publikacji 06-08-2007
Data wycofania 04-07-2019
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 293, Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
Wprowadza EN 61192-4:2003 [IDT], IEC 61192-4:2002 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61192-4:2003 - wersja angielska
ICS 31.190