PN-EN 12245+A1:2012 - wersja angielska

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN
Butle do gazów -- Butle wykonane z kompozytów całkowicie wzmocnione

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono minimalne wymagania dotyczące materiałów, projektowania, konstrukcji, badania prototypu i rutynowych kontroli u wytwórcy butli do gazów sprężonych, skroplonych i rozpuszczonych, wykonanych z kompozytów. UWAGA 1 Dla celów niniejszej Normy Europejskiej, wyraz "butla" obejmuje zbiorniki rurowe (przenośne zbiorniki ciśnieniowe bez szwu, o pojemności wodnej większej niż 150 litrów i nie większej niż 3 000 litrów). Niniejszą Normę Europejską stosuje się do butli zawierających wkładkę z metalu (spawaną lub bez szwu) lub z materiału niemetalowego (lub ich kombinacji), wzmocnionych kompozytem składającym się z włókien szklanych, węglowych lub aramidowych (lub ich kombinacji) zatopionych w żywicy. Niniejszą Normę Europejską stosuje się także do butli wykonanych z kompozytów bez wkładki. Niniejszej Normy Europejskiej nie stosuje się do butli, które są częściowo owinięte włóknami i powszechnie nazywane butlami "wzmocnionymi obwodowo". Butle wykonane z kompozytów wzmocnione obwodowo, patrz EN 12257. UWAGA 2 Niniejsza Norma Europejska nie dotyczy projektowania, montażu i działania wymiennych tulei ochronnych. Jeśli są one stosowane, należy to rozważyć oddzielnie. Niniejsza Norma Europejska jest przede wszystkim dla gazów przemysłowych innych niż LPG, ale może też być stosowana dla LPG. UWAGA 3 Butle do LPG, patrz EN 14427

* wymagane pola

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 12245+A1:2012 - wersja angielska
Tytuł Butle do gazów -- Butle wykonane z kompozytów całkowicie wzmocnione
Data publikacji 23-02-2012
Liczba stron 51
Grupa cenowa U
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 130, Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
Wprowadza EN 12245:2009+A1:2011 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12245:2009 - wersja angielska, PN-EN 12245:2009/AC:2010 - wersja angielska
ICS 23.020.35