PN-EN ISO 11114-3:2011 - wersja angielska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Butle do gazów -- Zgodność materiałów butli do gazów i zaworu z rodzajem gazu -- Część 3: Test samozapłonu w atmosferze tlenowej

Zakres

Podano metodę badań dotyczące określenia temperatury samozapłonu niemetalicznych materiałów w sprężonym tlenie

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 11114-3:2011 - wersja angielska
Tytuł Butle do gazów -- Zgodność materiałów butli do gazów i zaworu z rodzajem gazu -- Część 3: Test samozapłonu w atmosferze tlenowej
Data publikacji 11-02-2011
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 130, Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
Wprowadza EN ISO 11114-3:2010 [IDT], ISO 11114-3:2010 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 11114-3:2001 - wersja polska
ICS 23.060.40, 23.020.35