PN-A-86060:1994 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Kwas mlekowy spożywczy

Zakres

Określono wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne dla 2 rodzajów kwasu mlekowego spożywczego: o stężeniu 80 procent (m/m) oraz 50 procent (m/m). Wymagania organoleptyczne obejmują: wygląd, zapach oraz barwę. Wymagania fizykochemiczne dotyczą: gęstości, stężenia, popiołu oraz zanieczyszczeń kwasu m. in. kwasami szczawiowym, mrówkowym, siarkowym, cyjanowodorowym, żelazocyjanowodorowym oraz metalami szkodliwymi dla zdrowia. Określono również wymagania dotyczące: pakowania, przechowywania i transportu. Podano wykaz badań, które stosuje się przy kontroli jakości i odbiorze partii kwasu mlekowego spożywczego

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-86060:1994 - wersja polska
Tytuł Kwas mlekowy spożywczy
Data publikacji 03-10-1994
Data wycofania 29-10-2020
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 82, Wyrobów Spirytusowych
Zastępuje PN-A-86060:1976 - wersja polska
ICS 67.220.20