PN-EN ISO 11114-1:2020-11 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Butle do gazów -- Zgodność materiałów butli i zaworu z gazem zawartym w butli -- Część 1: Materiały metalowe

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania dotyczące doboru bezpiecznych kombinacji metalowych materiałów butli i zaworów oraz zawartości gazu w butli.

Podane dane dotyczące zgodności dotyczą pojedynczych gazów i mieszanin gazowych.

Zostały rozpatrzone bezszwowe metalowe, spawane metalowe i kompozytowe butle do gazów i ich zawory, wykorzystywane do sprężonych, skroplonych i rozpuszczonych gazów.

UWAGA W niniejszym dokumencie termin „butla” odnosi się do przenośnych naczyń ciśnieniowych, które obejmują również zbiorniki rurowe i bębny ciśnieniowe.

Aspekty takie jak jakość dostarczanego produktu gazowego nie są brane pod uwagę.

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 11114-1:2020-11 - wersja angielska
Tytuł Butle do gazów -- Zgodność materiałów butli i zaworu z gazem zawartym w butli -- Część 1: Materiały metalowe
Data publikacji 30-11-2020
Liczba stron 62
Grupa cenowa V
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 130, Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
Wprowadza EN ISO 11114-1:2020 [IDT], ISO 11114-1:2020 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 11114-1:2012/A1:2017-05 - wersja angielska, PN-EN ISO 11114-1:2012 - wersja angielska
ICS 23.060.40, 23.020.35