PN-EN 12245:2022-10 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Butle do gazów -- Butle kompozytowe całkowicie wzmocnione

Zakres

W niniejszym dokumencie określono minimalne wymagania dotyczące materiałów, projektowania, konstrukcji, badania prototypu i rutynowych kontroli u wytwórcy butli kompozytowych całkowicie wzmocnionych do gazów sprężonych, skroplonych i rozpuszczonych.
UWAGA 1 Dla celów niniejszego dokumentu, wyraz "butla" obejmuje zbiorniki rurowe (przenośne zbiorniki ciśnieniowe bez szwu o pojemności wodnej większej niż 150 litrów i nie większej niż 3 000 litrów).
Niniejszy dokument ma zastosowanie do butli zawierających wkładkę z metalu (spawaną lub bez szwu) lub z materiału niemetalowego (lub ich kombinacji), wzmocnionych kompozytem składającym się z włókien szklanych, węglowych lub aramidowych (lub ich kombinacji) zatopionych w żywicy.
Niniejszy dokument ma także zastosowanie do butli kompozytowych bez wkładki.
Niniejszy dokument nie ma zastosowania do butli do gazów, które są częściowo owinięte włóknami i powszechnie nazywane butlami "wzmocnionymi obwodowo". Butle kompozytowe wzmocnione obwodowo, patrz EN 12257.
UWAGA 2 Niniejszy dokument nie dotyczy projektowania, montażu i działania wymiennych tulei ochronnych. Jeśli są one stosowane, rozważa się to oddzielnie.
Niniejszy dokument jest przede wszystkim dla gazów sprężonych, skroplonych i rozpuszczonych innych niż LPG.
UWAGA 3 Butle do LPG, patrz EN 14427.

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12245:2022-10 - wersja angielska
Tytuł Butle do gazów -- Butle kompozytowe całkowicie wzmocnione
Data publikacji 12-10-2022
Liczba stron 67
Grupa cenowa V
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 130, Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
Wprowadza EN 12245:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12245+A1:2012 - wersja angielska
ICS 23.020.35