PN-EN ISO 15609-5:2012 - wersja angielska

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN
Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Instrukcja technologiczna spawania -- Część 5: Zgrzewanie rezystancyjne

Zakres

Określono wymagania dotyczące treści instrukcji technologicznej zgrzewania punktowego, liniowego i garbowego. Wymieniono zmienne, które mają wpływ na wymiary zgrzeiny (jakość), wymiar jądra zgrzeiny, umiejscowienie zgrzeiny, własności mechaniczne lub geometrię zgrzeiny

* wymagane pola

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 15609-5:2012 - wersja angielska
Tytuł Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Instrukcja technologiczna spawania -- Część 5: Zgrzewanie rezystancyjne
Data publikacji 23-02-2012
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 165, Spawania i Procesów Pokrewnych
Wprowadza EN ISO 15609-5:2011 [IDT], ISO 15609-5:2011 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 15609-5:2007 - wersja polska
ICS 25.160.10