PN-J-01003-08:1974 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Technika jądrowa -- Nazwy i określenia -- Detektory promieniowania jonizującego

Zakres

Przedmiotem normy są nazwy i określenia dotyczące detektorów promieniowania jonizującego, ich rodzajów, parametrów oraz części składowych.

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-J-01003-08:1974 - wersja polska
Tytuł Technika jądrowa -- Nazwy i określenia -- Detektory promieniowania jonizującego
Data publikacji 14-12-1974
Data wycofania 17-01-2006
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 266, Aparatury Jądrowej
Zastępuje PN-J-01104:1970 - wersja polska
ICS 01.040.27, 27.120.99, 17.240