PN-EN ISO 14732:2014-01 - wersja polska

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN
Personel spawalniczy -- Egzaminowanie operatorów spawania oraz nastawiaczy zgrzewania dla zmechanizowanego i automatycznego spawania/zgrzewania metali

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej określono wymagania dotyczące kwalifikowania operatorów spawania i nastawiaczy zgrzewania dla zmechanizowanego i automatycznego spawania/zgrzewania.
Niniejsza Norma Międzynarodowa nie dotyczy personelu, który dokonuje wyłącznie załadunku lub rozładunku stanowiska do automatycznego spawania/zgrzewania.
Niniejsza Norma Międzynarodowa znajduje zastosowanie, jeśli egzamin kwalifikacyjny operatora spawania lub nastawiacza zgrzewania jest wymagany w umowie lub w normie dotyczącej zastosowania.
Wymagania odnośnie do egzaminowania operatorów i nastawiaczy urządzeń do zgrzewania kołków podano w ISO 14555. Kwalifikacja i przedłużenie kwalifikacji powinny być zgodne z niniejszą Normą Międzynarodową.
Załącznik A, dotyczący funkcjonalnej obsługi stanowiska do spawania/zgrzewania stanowi nieodłączną część niniejszej Normy Międzynarodowej, Załącznik B, dotyczący wiedzy technicznej z zakresu spawania/zgrzewania, Załącznik C, zawierający przykładowe świadectwo egzaminu kwalifikacyjnego oraz Bibliografia mają charakter informacyjny.

* wymagane pola

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 14732:2014-01 - wersja polska
Tytuł Personel spawalniczy -- Egzaminowanie operatorów spawania oraz nastawiaczy zgrzewania dla zmechanizowanego i automatycznego spawania/zgrzewania metali
Data publikacji 16-11-2016
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 165, Spawania i Procesów Pokrewnych
Wprowadza EN ISO 14732:2013 [IDT], ISO 14732:2013 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1418:2000 - wersja polska
ICS 25.160.01