PN-EN 17533:2020-11 - wersja angielska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Gazowy wodór -- Butle i zbiorniki rurowe do magazynowania stacjonarnego

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania dotyczące projektowania, wytwarzania i badań pojedynczych lub połączonych kolektorem (dla pewnych określonych badań, np. ogniowych) butli do gazów, zbiorników rurowych i innych zbiorników ciśnieniowych ze stali, stopów aluminium lub niemetalowych materiałów konstrukcyjnych, przeznaczonych do magazynowania stacjonarnego gazowego wodoru, przy zachowaniu maksymalnej pojemności wodnej do 10 000 l oraz maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia roboczego nie przekraczającego 110 MPa, mających konstrukcję metalową bez szwu (typ 1) lub konstrukcję kompozytową (typy 2, 3 i 4), dalej nazywanych zbiornikami ciśnieniowymi.
Niniejszy dokument nie dotyczy zbiorników typu 2 i 3 z wykładzinami spawanymi.
Niniejszy dokument nie dotyczy zbiorników ciśnieniowych stosowanych do magazynowania wodoru w stanie stałym, ciekłym lub pod wysokim ciśnieniem w warunkach kriogenicznych.
Niniejszy dokument nie dotyczy rurociągów zewnętrznych, które mogą być projektowane zgodnie z uznanymi normami.

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 17533:2020-11 - wersja angielska
Tytuł Gazowy wodór -- Butle i zbiorniki rurowe do magazynowania stacjonarnego
Data publikacji 30-11-2020
Liczba stron 79
Grupa cenowa W
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 130, Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
Wprowadza EN 17533:2020 [IDT]
ICS 23.020.30, 71.100.20