PN-EN 17127:2021-04 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Zewnętrzne punkty tankowania wodoru dystrybuujące gazowy wodór i stosowane procedury tankowania

Zakres

W niniejszym dokumencie określono minimalne wymagania zapewniające interoperacyjność punktów tankowania wodoru, w tym procedury tankowania, w celu dostarczenia gazowego wodoru do pojazdów drogowych (np. pojazdów elektrycznych z ogniwem paliwowym), które spełniają wymagania obowiązujących przepisów dla takich pojazdów.

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i wydajności dla całej stacji tankowania wodoru, odniesione do obowiązującego prawodawstwa europejskiego i krajowego, nie są zawarte w niniejszym dokumencie.

UWAGA Wskazówki do rozpatrzenia dla stacji tankowania wodoru podano w ISO 19880-1:2020.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 17127:2021-04 - wersja angielska
Tytuł Zewnętrzne punkty tankowania wodoru dystrybuujące gazowy wodór i stosowane procedury tankowania
Data publikacji 26-04-2021
Liczba stron 21
Grupa cenowa L
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 130, Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
Wprowadza EN 17127:2020 [IDT]
Zastępuje PN-EN 17127:2019-02 - wersja angielska
ICS 75.200, 71.100.20, 27.075