PN-EN 13970:2006 - wersja polska

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN
Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe do regulacji przenikania pary wodnej -- Definicje i właściwości

Zakres

Określono definicje i właściwości elastycznych wyrobów asfaltowych na osnowie, stosowanych jako warstwy regulacyjne pary wodnej w budynkach. Określono wymagania i metody badań oraz podano ustalenia dotyczące oceny zgodności wyrobów z wymaganiami niniejszego dokumentu

* wymagane pola

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 13970:2006 - wersja polska
Tytuł Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe do regulacji przenikania pary wodnej -- Definicje i właściwości
Data publikacji 13-12-2006
Liczba stron 23
Grupa cenowa L
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 214, Wyrobów Bitumicznych i Polimerowych do Izolacji Wodochronnych w Budownictwie
Wprowadza EN 13970:2004 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
Zastępuje PN-EN 13970:2005 - wersja angielska
ICS 91.100.50
Elementy dodatkowe PN-EN 13970:2006/A1:2007E, PN-EN 13970:2006/A1:2007P