PN-EN 1931:2002 - wersja polska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów -- Określanie przenikania pary wodnej

Zakres

Określono metodę oznaczania szybkości przenikania pary wodnej i metodę obliczania współczynnika oporu dyfuzyjnego pary wodnej wyrobów asfaltowych, termoplastycznych i elastomerowych służących do izolacji wodochronnej dachów

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1931:2002 - wersja polska
Tytuł Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów -- Określanie przenikania pary wodnej
Data publikacji 20-12-2002
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 214, Wyrobów Bitumicznych i Polimerowych do Izolacji Wodochronnych w Budownictwie
Wprowadza EN 1931:2000 [IDT], EN 1931:2000/AC:2001 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1931:2002 - wersja angielska
ICS 91.060.20, 91.100.50