PN-EN 13969:2006 - wersja polska

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN
Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej części podziemnych -- Definicje i właściwości

Zakres

Określono definicje i właściwości elastycznych wyrobów asfaltowych na osnowie stosowanych do izolacji przeciwwilgociowej w budynków oraz izolacji przeciwwodnej elementów podziemnych. W dokumencie określono wymagania i metody badań oraz podano ustalenia dotyczące oceny zgodności wyrobów z wymaganiami niniejszej normy

* wymagane pola

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 13969:2006 - wersja polska
Tytuł Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej części podziemnych -- Definicje i właściwości
Data publikacji 11-12-2006
Liczba stron 25
Grupa cenowa M
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 214, Wyrobów Bitumicznych i Polimerowych do Izolacji Wodochronnych w Budownictwie
Wprowadza EN 13969:2004 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
Zastępuje PN-EN 13969:2005 - wersja angielska
ICS 91.100.50
Elementy dodatkowe PN-EN 13969:2006/A1:2007E, PN-EN 13969:2006/A1:2007P