PN-B-24620:1998/Az1:2004 - wersja polska

Bez VAT: 18,50  PLN Z VAT: 22,76  PLN
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

Zakres

Dostosowano treść normy do aktualnych zasad prac normalizacyjnych. Zaktualizowano normy powołane w p. 1.2

* wymagane pola

Bez VAT: 18,50  PLN Z VAT: 22,76  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-B-24620:1998/Az1:2004 - wersja polska
Tytuł Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
Data publikacji 03-12-2004
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 214, Wyrobów Bitumicznych i Polimerowych do Izolacji Wodochronnych w Budownictwie
ICS 91.100.50