PN-B-24002:1997 - wersja polska

Bez VAT: 22,90  PLN Z VAT: 28,17  PLN
Asfaltowa emulsja anionowa

Zakres

Dokonano podziału emulsji na dwa rodzaje w zależności od stosunku materiałów. Ustalono wymagania cech fizycznych i metody badań. Podano sposób pakowania, znakowania, przechowywania i transportu

* wymagane pola

Bez VAT: 22,90  PLN Z VAT: 28,17  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-B-24002:1997/Ap1:2001P

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-B-24002:1997 - wersja polska
Tytuł Asfaltowa emulsja anionowa
Data publikacji 11-08-1997
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 214, Wyrobów Bitumicznych i Polimerowych do Izolacji Wodochronnych w Budownictwie
ICS 91.100.50
Elementy dodatkowe PN-B-24002:1997/Ap1:2001P