PN-B-24000:1997 - wersja polska

Bez VAT: 28,90  PLN Z VAT: 35,55  PLN
Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

Zakres

Podano podział masy na rodzaje w zależności od stosowanych surowców i na odmiany w zależności od barwy i przeznaczenia. Ustalono wymagania cech fizycznych i metody badań. Podano sposób pakowania, znakowania, przechowywania i transportu

* wymagane pola

Bez VAT: 28,90  PLN Z VAT: 35,55  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-B-24000:1997 - wersja polska
Tytuł Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa
Data publikacji 18-09-1997
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 214, Wyrobów Bitumicznych i Polimerowych do Izolacji Wodochronnych w Budownictwie
ICS 91.100.50