PN-EN 12593:2015-08 - wersja polska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie temperatury łamliwości Fraassa

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej opisano metodę oznaczania temperatury łamliwości Fraassa umożliwiającą pomiar kruchości asfaltów i lepiszczy asfaltowych w niskich temperaturach.

OSTRZEŻENIE – Stosowanie niniejszej Normy Europejskiej może być związane z użyciem niebezpiecznych materiałów i wyposażenia oraz wykonywaniem niebezpiecznych czynności.
W niniejszej Normie Europejskiej nie zostały ujęte wszystkie zagadnienia związane z bezpieczeństwem jej stosowania. Użytkownik niniejszej Normy Europejskiej jest odpowiedzialny za dobranie odpowiednich przepisów związanych z bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia oraz
za sprawdzenie, przed zastosowaniem normy, dotrzymania ograniczeń regulowanych tymi przepisami.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12593:2015-08 - wersja polska
Tytuł Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie temperatury łamliwości Fraassa
Data publikacji 06-02-2017
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222/PK 2, Asfaltów
Wprowadza EN 12593:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12593:2009 - wersja polska
ICS 75.140, 91.100.50