PN-EN 1427:2015-08 - wersja polska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie temperatury mięknienia -- Metoda Pierścień i Kula

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono metodę oznaczania temperatury mięknienia asfaltów i lepiszczy asfaltowych w zakresie temperatur od 28 °C do 150 °C.
Ostrzeżenie techniczne – Zmiana termometrów rtęciowych na elektroniczne przyrządy do pomiaru temperatury wykazała, że odczyt temperatury w termometrze rtęciowym nie był na tyle precyzyjny, aby można było go w sposób prawidłowy i bez poprawek przenieść na przyrządy elektroniczne. Należy wziąć pod uwagę, że temperatura mięknienia pierścień i kula w temperaturze powyżej 100 °C, oznaczona urządzeniem pomiarowym obecnie stosowanym, może być różna od temperatury mięknienia oznaczonej zgodnie z wcześniejszą praktyką. W przypadku temperatury poniżej około 100 °C różnica temperatur pomiędzy odczytami temperatury na termometrze elektronicznym a pałeczkowym termometrem rtęciowym jest akceptowalna w porównaniu z powtarzalnością niniejszej metody badań. [Odnośnik: Grupa ASTM E20]
UWAGA Opisana metoda ma również zastosowanie do lepiszczy asfaltowych, które zastały odzyskane z mieszanek asfaltowych, np. przez ekstrakcję.

OSTRZEŻENIE ― Stosowanie niniejszej Normy Europejskiej może być związane z użyciem niebezpiecznych materiałów i wyposażenia oraz wykonywaniem niebezpiecznych czynności.
W niniejszej Normie Europejskiej nie zostały ujęte wszystkie zagadnienia związane
z bezpieczeństwem jej stosowania. Użytkownik niniejszej Normy Europejskiej jest odpowiedzialny
za dobranie odpowiednich przepisów związanych z bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia
oraz za sprawdzenie, przed zastosowaniem normy, dotrzymania ograniczeń regulowanych tymi przepisami.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1427:2015-08 - wersja polska
Tytuł Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie temperatury mięknienia -- Metoda Pierścień i Kula
Data publikacji 28-04-2016
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222/PK 2, Asfaltów
Wprowadza EN 1427:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1427:2009 - wersja polska
ICS 75.140, 91.100.50