PN-EN 13398:2017-12 - wersja polska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie nawrotu sprężystego asfaltów modyfikowanych

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono metodę oznaczania nawrotu sprężystego lepiszczy asfaltowych z użyciem duktylometru w temperaturze badania (zwykle 25 °C lub 10 °C, ale może być stosowana również inna temperatura).
Metoda ta jest szczególnie przydatna do lepiszczy asfaltowych modyfikowanych elastomerami termoplastyczny¬mi, ale może również zostać wykorzystana do badań innych lepiszczy asfaltowych o małym nawrocie sprężystym.
OSTRZEŻENIE ― Stosowanie niniejszej Normy Europejskiej może być związane z użyciem niebezpiecznych materiałów i wyposażenia oraz wykonywaniem niebezpiecznych czynności. W niniejszej Normie Europejskiej nie zostały ujęte wszystkie zagadnienia związane z bezpieczeństwem jej stosowania. Użytkownik niniejszej Normy Europejskiej jest odpowiedzialny za dobranie odpowiednich przepisów związanych z bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia oraz za sprawdzenie, przed zastosowaniem normy, dotrzymania ograniczeń regulowanych tymi przepisami.

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13398:2017-12 - wersja polska
Tytuł Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie nawrotu sprężystego asfaltów modyfikowanych
Data publikacji 23-11-2018
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222/PK 2, Asfaltów
Wprowadza EN 13398:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13398:2012 - wersja polska
ICS 75.140, 91.100.50