PN-EN 1426:2015-08 - wersja polska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie penetracji igłą

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono metodę oznaczania konsystencji asfaltów i lepiszczy asfaltowych. Standardowa procedura stosowana jest do penetracji do (330 x 0,1) mm, dla penetracji powyżej tej wartości, do (500 x 0,1) mm, konieczne są inne parametry badania.

OSTRZEŻENIE ― Stosowanie niniejszej Normy Europejskiej może być związane z użyciem niebezpiecz¬nych materiałów i wyposażenia oraz wykonywaniem niebezpiecznych czynności.
W niniejszej Normie Europejskiej nie zostały ujęte wszystkie zagadnienia związane
z bezpieczeństwem jej stosowania. Użytkownik niniejszej Normy Europejskiej jest odpowiedzialny za dobranie odpowiednich przepisów związanych z bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia oraz za sprawdzenie, przed zastosowaniem normy, dotrzymania ograniczeń regulowanych tymi przepisami.

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1426:2015-08 - wersja polska
Tytuł Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie penetracji igłą
Data publikacji 05-04-2016
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222/PK 2, Asfaltów
Wprowadza EN 1426:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1426:2009 - wersja polska
ICS 75.140, 91.100.50