PN-EN 13808:2013-10 - wersja polska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania dotyczące właściwości użytkowych poszczególnych klas kationowych emulsji asfaltowych, które są odpowiednie do stosowania przy budowie i utrzymaniu dróg, lotnisk i innych umocnionych powierzchni.Niniejsza Norma Europejska dotyczy emulsji otrzymanych z użyciem asfaltu drogowego, lub asfaltu upłynnionego lub asfaltu fluksowanego, lub z użyciem asfaltu modyfikowanego polimerem, lub asfaltu modyfikowanego fluksowanego polimerem, lub asfaltu upłynnionego modyfikowanego polimerem, a także emulsji asfaltowych modyfikowanych lateksem. W Europie stosuje się wiele rodzajów emulsji asfaltowych. W zależności od lokalnej praktyki do tego samego celu mogą być stosowane emulsje z różną zawartością lepiszcza.
Zaleca się, aby dobór klas był dokonywany z należytą starannością, tak aby możliwe było spełnienie określonych wymagań.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13808:2013-10 - wersja polska
Tytuł Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych
Data publikacji 30-07-2014
Liczba stron 48
Grupa cenowa T
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222/PK 2, Asfaltów
Wprowadza EN 13808:2013 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
Zastępuje PN-EN 14733+A1:2012 - wersja polska, PN-EN 13808:2010 - wersja polska
ICS 93.080.20, 91.100.50