PN-EN 12607-1:2014-12 - wersja polska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie odporności na starzenie pod wpływem ciepła i powietrza -- Część 1: Metoda RTFOT

Zakres

W niniejszej części EN 12607 określono metodę pomiaru efektu połączonego działania ciepła i powietrza
na ruchomą cienką warstwę asfaltu lub lepiszcza asfaltowego w warunkach symulujących starzenie, któremu lepiszcze asfaltowe jest poddawane podczas wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych w instalacji.
Opisana metoda nie jest odpowiednia do badania niektórych asfaltów modyfikowanych oraz takich, których lepkość jest zbyt wysoka, aby zapewnić ruchomą cienką warstwę. W niektórych przypadkach próbka może wypływać na zewnątrz szklanego pojemnika i spływać na elementy grzewcze suszarki podczas badania. Metoda jest właściwa dla innych lepiszczy asfaltowych niż asfalty drogowe, ale zalecana temperatura może powodować nadmierne starzenie, które nie jest podobne do warunków rzeczywistych podczas wytwarzania mieszanki w instalacji. Metoda może nie reprezentować starzenia, które następuje podczas wytwarzania mieszanek lepiszczy na gorąco.
Metoda określana jest jako RTFOTN1), tj. metoda wirowanej cienkiej warstwy.
OSTRZEŻENIE — Stosowanie niniejszej Normy Europejskiej może być związane z użyciem niebezpiecznych materiałów i wyposażenia oraz wykonywaniem niebezpiecznych czynności. W niniejszej Normie Europejskiej nie zostały ujęte wszystkie zagadnienia związane z bezpieczeństwem jej stosowania. Użytkownik niniejszej Normy Europejskiej ponosi odpowiedzialność za identyfikację zagrożeń i ocenę ryzyka związanego z przeprowadzeniem badań, a także zastosowanie wymaganych środków kontroli w celu ochrony wykonujących (i środowiska). Dotyczy to właściwych praktyk bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz wyjaśnienia przed zastosowaniem, czy przepisy prawne mają zastosowanie.
Jeżeli istnieje prawdopodobieństwo, że lepiszcze zawiera substancje lotne, to procedura nie powinna być stosowana. Nie powinna być stosowana do asfaltów upłynnionych ani do emulsji asfaltowych przed poddaniem tych produktów stabilizowaniu, np. zgodnie z EN 13074-2.

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12607-1:2014-12 - wersja polska
Tytuł Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie odporności na starzenie pod wpływem ciepła i powietrza -- Część 1: Metoda RTFOT
Data publikacji 19-01-2016
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222/PK 2, Asfaltów
Wprowadza EN 12607-1:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12607-1:2009 - wersja polska
ICS 75.140, 91.100.50