PN-EN 12592:2014-12 - wersja polska

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie rozpuszczalności

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej opisano metodę oznaczania stopnia rozpuszczalności, w określonym rozpuszczalniku, lepiszczy asfaltowych innych niż lepiszcza asfaltowe odzyskane z mieszanek mineralno-asfaltowych, to jest takich, które zawierają małe ilości substancji mineralnych lub ich nie zawierają. W badaniach odniesienia jako rozpuszczalnik stosowany jest toluen.
UWAGA Lepiszcza asfaltowe mogą mieć różną rozpuszczalność w różnych rozpuszczalnikach.
OSTRZEŻENIE — Stosowanie niniejszej Normy Europejskiej może być związane z użyciem niebezpiecznych materiałów i wyposażenia oraz wykonywaniem niebezpiecznych czynności. W niniejszej Normie Europejskiej nie zostały ujęte wszystkie zagadnienia związane z bezpieczeństwem jej stosowania. Użytkownik niniejszej Normy Europejskiej ponosi odpowiedzialność za identyfikację zagrożeń i ocenę ryzyka związanego z przeprowadzeniem badań, a także zastosowanie wymaganych środków kontroli w celu ochrony wykonujących (i środowiska). Dotyczy to właściwych praktyk bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz wyjaśnienia przed zastosowaniem, czy przepisy prawne mają zastosowanie.

* wymagane pola

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 12592:2014-12 - wersja polska
Tytuł Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie rozpuszczalności
Data publikacji 19-01-2016
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222/PK 2, Asfaltów
Wprowadza EN 12592:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12592:2009/Ap1:2009 - wersja polska, PN-EN 12592:2009 - wersja polska
ICS 75.140, 91.100.50