PN-EN 12596:2014-12 - wersja polska

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie lepkości dynamicznej metodą próżniowej kapilary

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono metodę oznaczania lepkości dynamicznej lepiszczy asfaltowych w temperaturze 60 °C z zastosowaniem kapilarnego lepkościomierza próżniowego w zakresie od 0,003 6 Pa·s do 580 000 Pa·s. Możliwe są inne wartości temperatury, jeśli znane są stałe kalibracyjne. Metoda ta nie obejmuje swym zakresem emulsji asfaltowych.

UWAGA 1 Niniejsza metoda nie może być użyta do emulsji zawierających lepiszcza asfaltowe. Metoda ta może być stosowana do lepiszczy odzyskanych i/lub lepiszczy stabilizowanych otrzymanych z emulsji.

UWAGA 2 Niektóre asfalty modyfikowane polimerami (PMB) nie wykazują lepkiego zachowania się podczas zastosowania kapilarnego lepkościomierza próżniowego. Bardziej właściwe są inne metody pomiaru.
OSTRZEŻENIE — Stosowanie niniejszej Normy Europejskiej może być związane z użyciem niebezpiecznych materiałów i wyposażenia oraz wykonywaniem niebezpiecznych czynności. W niniejszej Normie Europejskiej nie zostały ujęte wszystkie zagadnienia związane z bezpieczeństwem jej stosowania. Użytkownik niniejszej Normy Europejskiej ponosi odpowiedzialność za identyfikację zagrożeń i ocenę ryzyka związanego z przeprowadzeniem badań, a także zastosowanie wymaganych środków kontroli w celu ochrony wykonujących (i środowiska). Dotyczy to właściwych praktyk bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz wyjaśnienia przed zastosowaniem, czy przepisy prawne mają zastosowanie.

* wymagane pola

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 12596:2014-12 - wersja polska
Tytuł Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie lepkości dynamicznej metodą próżniowej kapilary
Data publikacji 26-02-2016
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222/PK 2, Asfaltów
Wprowadza EN 12596:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12596:2009 - wersja polska
ICS 75.140, 91.100.50