PN-EN 12606-1:2015-08 - wersja polska

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie zawartości parafiny -- Część 1: Metoda destylacji

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono procedurę oznaczania zawartości parafiny w asfaltach
i lepiszczach asfaltowych metodą DIN.

Wodne lepiszcza asfaltowe, fluksowane lub upłynnione bezwodne lepiszcza oraz asfalty modyfikowane o jakiejkolwiek konsystencji, nie mieszczą się w zakresie niniejszej metody badania.

OSTRZEŻENIE – Stosowanie niniejszej Normy Europejskiej może być związane z użyciem niebezpiecznych materiałów i wyposażenia oraz wykonywaniem niebezpiecznych czynności.
W niniejszej Normie Europejskiej nie zostały ujęte wszystkie zagadnienia związane z bezpieczeństwem jej stosowania. Użytkownik niniejszej Normy Europejskiej jest odpowiedzialny za dobranie odpowiednich przepisów związanych z bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia oraz
za sprawdzenie, przed zastosowaniem normy, dotrzymania ograniczeń regulowanych tymi przepisami.

* wymagane pola

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 12606-1:2015-08 - wersja polska
Tytuł Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie zawartości parafiny -- Część 1: Metoda destylacji
Data publikacji 19-04-2016
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222/PK 2, Asfaltów
Wprowadza EN 12606-1:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12606-1:2009 - wersja polska
ICS 75.140, 91.100.50