PN-EN 12941:2002 - wersja polska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Oczyszczający sprzęt z wymuszonym przepływem powietrza wyposażony w hełm lub kaptur -- Wymagania, badanie, znakowanie

Zakres

Określono minimalne wymagania dotyczące oczyszczającego sprzętu z wymuszonym przepływem powietrza, wyposażonego w hełm lub kaptur wraz z pochłaniaczem(ami), filtrem(ami) lub filtropochłaniaczem(ami), stosowanego do ochrony układu oddechowego. Normą nie objęto sprzętu zaprojektowanego do stosowania w warunkach, w których jest lub może wystąpić niedobór tlenu, a także ucieczkowego sprzętu ochrony układu oddechowego. W normie opisano badania laboratoryjne i badania eksploatacyjne, umożliwiające ocenę zgodności z wymaganiami

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12941:2002 - wersja polska
Tytuł Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Oczyszczający sprzęt z wymuszonym przepływem powietrza wyposażony w hełm lub kaptur -- Wymagania, badanie, znakowanie
Data publikacji 19-08-2002
Liczba stron 63
Grupa cenowa V
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 21, Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
Wprowadza EN 12941:1998 [IDT]
Dyrektywa 2016/425
Zastępuje PN-EN 146:1997 - wersja polska
ICS 13.340.30
Elementy dodatkowe PN-EN 12941:2002/A2:2010P, PN-EN 12941:2002/A1:2006P, PN-EN 12941:2002/A1:2005E, PN-EN 12941:2002/A2:2008E