PN-EN 146:1997 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 12941:2002 - wersja polska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Filtrujący sprzęt z wymuszonym przepływem powietrza wyposażony w hełmy lub kaptury -- Wymagania, badanie, znakowanie

Zakres

Ustalono definicję i klasyfikację filtrującego sprzętu ochrony układu oddechowego z wymuszonym przepływem powietrza wyposażonego w hełmy lub kaptury. Podano wymagania w zakresie parametrów ochronnych i użytkowych sprzętu, a także określono rodzaje badań dotyczące całkowitego przecieku wewnętrznego, zatkania, filtrów, pola widzenia, wizjerów, palności, hałasu, natężenia przepływu powietrza dostarczanego, zawartości dwutlenku węgla w powietrzu wdychanym, oporu oddychania. Określono zasadę pomiaru, aparaturę badawczą i sposób prowadzenia badania

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 146:1997 - wersja polska
Tytuł Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Filtrujący sprzęt z wymuszonym przepływem powietrza wyposażony w hełmy lub kaptury -- Wymagania, badanie, znakowanie
Data publikacji 28-11-1997
Data wycofania 19-08-2002
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 21, Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
Wprowadza EN 146:1991 [IDT]
ICS 13.340.20, 13.340.30
Zastąpiona przez PN-EN 12941:2002 - wersja polska