PN-EN 12941:2002/A1:2006 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Oczyszczający sprzęt z wymuszonym przepływem powietrza wyposażony w hełm lub kaptur -- Wymagania, badanie, znakowanie

Zakres

Zmieniono tekst normy podstawowej: dodano akapit 3 w podrozdziale 6.3.1, usunięto podrozdział 6.6.1, wprowadzono zmaiany do punktów 7.3.6.1.2 i 9.1.10

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12941:2002/A1:2006 - wersja polska
Tytuł Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Oczyszczający sprzęt z wymuszonym przepływem powietrza wyposażony w hełm lub kaptur -- Wymagania, badanie, znakowanie
Data publikacji 13-03-2006
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 21, Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
Wprowadza EN 12941:1998/A1:2003 [IDT]
Dyrektywa 2016/425
ICS 13.340.30