PN-EN 14594:2018-06 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Aparaty wężowe sprężonego powietrza stałego przepływu -- Wymagania, badanie i znakowanie

Zakres

W niniejszym dokumencie określono minimalne wymagania dla aparatów wężowych sprężonego powietrza stałego przepływu do użytku z maską, półmaską, kapturem, hełmem lub kombinezonem, a także aparatów stosowanych podczas obróbki strumieniowo-ściernej, stosowanych jako sprzęt ochrony układu oddechowego. Niniejszy dokument nie obejmuje swoim zakresem ucieczkowego sprzętu ochrony układu oddechowego oraz aparatów do nurkowania. Opisano badania laboratoryjne i badania eksploatacyjne umożliwiające ocenę zgodności sprzętu z wymaganiami.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14594:2018-06 - wersja angielska
Tytuł Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Aparaty wężowe sprężonego powietrza stałego przepływu -- Wymagania, badanie i znakowanie
Data publikacji 29-06-2018
Liczba stron 47
Grupa cenowa T
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 21, Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
Wprowadza EN 14594:2018 [IDT]
Dyrektywa 2016/425
Zastępuje PN-EN 14594:2007 - wersja polska
ICS 13.340.30