PN-A-88036:1998 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Chrupki -- Wymagania

Zakres

Podano klasyfikację w zależności od surowca i dodatków smakowych. Określono wymagania organoleptyczne, fizykochemiczne oraz mikrobiologiczne. Opisano sposób pakowania, znakowania i transportu. Ustalono okresy przechowywania. W załączniku A podano normy i dokumenty zawierające opisy metod oznaczania zawartości metali szkodliwych dla zdrowia

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-88036:1998 - wersja polska
Tytuł Chrupki -- Wymagania
Data publikacji 18-02-1998
Data wycofania 26-09-2007
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 200, Koncentratów Spożywczych, Skrobi i Produktów Dietetycznych
ICS 67.060