PN-B-03007:2013-08 - wersja polska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Konstrukcje budowlane -- Dokumentacja techniczna

Zakres

W niniejszej normie podano zasady, wymagania i wytyczne sporządzania i nadzorowania dokumentacji technicznej konstrukcji budowlanych: dokumentacji projektowej oraz dokumentacji wykonawcy.
Norma obejmuje konstrukcje budowlane: z betonu, metalowe, zespolone stalowo-betonowe, drewniane oraz murowe.
Norma przeznaczona jest dla uczestników procesu budowlanego, którzy zajmują się bezpośrednio lub pośrednio projektowaniem i wykonawstwem konstrukcji budowlanych z ww. materiałów.
Norma może być wykorzystywana jako dokument odniesienia przy zawieraniu umów o wykonanie dokumentacji technicznej oraz umów o wykonanie/dostawę konstrukcji lub jej elementów.
Ogólne zasady sporządzania dokumentacji przetargowej w wypadku zamówień publicznych podano w odpowiednich przepisach budowlanych

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-B-03007:2013-08/Ap1:2013-12P

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-03007:2013-08 - wersja polska
Tytuł Konstrukcje budowlane -- Dokumentacja techniczna
Data publikacji 28-08-2013
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 102, Podstaw Projektowania Konstrukcji Budowlanych
ICS 91.010.30
Elementy dodatkowe PN-B-03007:2013-08/Ap1:2013-12P