PN-EN 13074-1:2012 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13074-1:2019-03 - wersja angielska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Odzyskiwanie lepiszcza z emulsji asfaltowych lub asfaltów upłynnionych lub fluksowanych -- Część 1: Odzyskiwanie metodą odparowania

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono metodę odzyskiwania lepiszcza z emulsji asfaltowych lub asfaltu upłynnionego albo asfaltu fluksowanego po kondycjonowaniu w temperaturze otoczenia przez 24 h, a następnie przez 24 h w temperaturze 50 °C, w taki sposób, który umożliwi dalsze badania przy minimalnych zmianach właściwości lepiszcza. Niniejsza metoda ma zastosowanie do wszystkich rodzajów emulsji asfaltowych, modyfikowanych polimerami i niemodyfikowanych oraz do wszystkich rodzajów asfaltów upłynnionych i asfaltów fluksowanych zarówno modyfikowanych polimerami, jak i niemodyfikowanych. W przypadku asfaltów upłynnionych i asfaltów fluksowanych niniejsza metoda badania jest tylko etapem pośrednim i zaleca się, aby poprzedzała procedury stabilizacji określone w EN 13074-2. Bezpośrednie badanie odzyskanego lepiszcza jest jednak wykorzystywane do oceny zdolności utwardzania się asfaltów fluksowanych, w których fluksem jest olej roślinny. UWAGA Odzyskane lepiszcze niekoniecznie jest identyczne z lepiszczem początkowym

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13074-1:2012 - wersja polska
Tytuł Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Odzyskiwanie lepiszcza z emulsji asfaltowych lub asfaltów upłynnionych lub fluksowanych -- Część 1: Odzyskiwanie metodą odparowania
Data publikacji 13-07-2012
Data wycofania 26-03-2019
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222, Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i Syntetycznego
Wprowadza EN 13074-1:2011 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13074-1:2011 - wersja angielska
ICS 91.100.50
Zastąpiona przez PN-EN 13074-1:2019-03 - wersja angielska, PN-EN 13074-1:2019-03 - wersja polska