PN-EN 61300-2-6:2011 - wersja angielska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Podstawowe procedury badań i pomiarów -- Część 2-6: Badania -- Wytrzymałość wzdłużna mechanizmu sprzęgającego

Zakres

Omówiono wytrzymałość mechanizmu sprzęgającego złącza światłowodowego na obciążenia wzdłużne, mogące występować podczas normalnej pracy. Podano procedurę badania wytrzymałości na rozciąganie mechanizmu sprzęgającego złącza oraz określono wymagania dotyczące aparatury pomiarowej

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61300-2-6:2011 - wersja angielska
Tytuł Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Podstawowe procedury badań i pomiarów -- Część 2-6: Badania -- Wytrzymałość wzdłużna mechanizmu sprzęgającego
Data publikacji 26-08-2011
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 282, Techniki Światłowodowej
Wprowadza EN 61300-2-6:2011 [IDT], IEC 61300-2-6:2010 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61300-2-6:2002 - wersja angielska
ICS 33.180.20