PN-EN 61300-2-19:2013-06 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Podstawowe procedury badań i pomiarów -- Część 2-19: Badania -- Wilgotne gorąco (stan ustalony)

Zakres

Niniejsza część IEC 61300 opisuje procedurę do określania wytrzymałości urządzeń światłowodowych na przebywanie w warunkach środowiskowych dużej wilgotności i wysokiej temperatury, jakie mogą wystąpić w trakcie pracy, magazynowania i/lub transportu. Badanie służy przede wszystkim do obserwacji wpływu dużej wilgotności i stałej temperatury w danym okresie czasu. Absorpcja wilgoci może powodowac pęcznienie, które przyczynia się do pogorszenia funkcjonalności, osłabienia wytrzymałości fizycznej i zmiany innych ważnych właściwosci mechanicznych. Może wystąpić również degradacja własności optycznych. Badanie to nie odzwierciedla badania w warunkach tropikalnych

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 61300-2-19:2013-06/AC:2020-10E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61300-2-19:2013-06 - wersja angielska
Tytuł Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Podstawowe procedury badań i pomiarów -- Część 2-19: Badania -- Wilgotne gorąco (stan ustalony)
Data publikacji 03-06-2013
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 282, Techniki Światłowodowej
Wprowadza EN 61300-2-19:2013 [IDT], IEC 61300-2-19:2012 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61300-2-19:2006 - wersja angielska
ICS 33.180.20
Elementy dodatkowe PN-EN 61300-2-19:2013-06/AC:2020-10E