PN-EN 61300-2-19:2006 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 61300-2-19:2013-06 - wersja angielska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Podstawowe procedury badań i pomiarów -- Część 2-19: Badania -- Wilgotne gorąco (stan ustalony)

Zakres

Wyszczególniono procedury określania wytrzymałości urządzeń światłowodowych w środowisku otoczenia o wysokiej wilgotności i wysokiej temperaturze, które mogą wystąpić podczas eksploatacji, magazynowania lub transportu

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61300-2-19:2006 - wersja angielska
Tytuł Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Podstawowe procedury badań i pomiarów -- Część 2-19: Badania -- Wilgotne gorąco (stan ustalony)
Data publikacji 15-01-2006
Data wycofania 03-06-2013
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 282, Techniki Światłowodowej
Wprowadza EN 61300-2-19:2005 [IDT], IEC 61300-2-19:2005 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61300-2-19:2002 - wersja polska
ICS 33.180.20
Zastąpiona przez PN-EN 61300-2-19:2013-06 - wersja angielska