PN-EN 12607-2:2014-12 - wersja angielska

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie odporności na starzenie pod wpływem ciepła i powietrza -- Część 2: Metoda TFOT

Zakres

W niniejszej części EN 12607 określono metodę pomiaru efektu połączonego działania ciepła i powietrza na warstwę asfaltu lub lepiszcza asfaltowego w warunkach symulujących starzenie, któremu lepiszcze asfaltowe jest poddawane podczas wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych. Metoda jest właściwa dla innych lepiszczy asfaltowych niż asfalty drogowe, ale temperatura odniesienia może powodować nadmierne starzenie, które nie jest podobne do warunków rzeczywistych podczas wytwarzania mieszanki w instalacji. Metoda może nie reprezentować starzenia, które następuje podczas wytwarzania mieszanek lepiszczy na gorąco.
Dodatkowo, niniejsza część EN 12607 wyszczególnia metodę oznaczania zmiany masy asfaltów utlenionych i twardych asfaltów przemysłowych po ogrzewaniu. Metoda jest stosowana do wykrywania składników lotnych.
Metoda określana jest jako TFOT, tj. metoda cienkiej warstwy.
OSTRZEŻENIE — Stosowanie niniejszej Normy Europejskiej może być związane z użyciem niebezpiecznych materiałów i wyposażenia oraz wykonywaniem niebezpiecznych czynności. W niniejszej Normie Europejskiej nie zostały ujęte wszystkie zagadnienia związane z bezpieczeństwem jej stosowania. Użytkownik niniejszej Normy Europejskiej ponosi odpowiedzialność za identyfikację zagrożeń i ocenę ryzyka związanego z przeprowadzeniem badań, a także zastosowanie wymaganych środków kontrolnych, aby chronić wykonujących (i środowisko). Dotyczy to właściwych praktyk bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz wyjaśnienia przed zastosowaniem, czy przepisy prawne mają zastosowanie.
Jeżeli istnieje prawdopodobieństwo obecności lotnych komponentów w asfalcie, nie zaleca się stosować niniejszej procedury. Nie zaleca się jej stosowana do asfaltów fluksowanych ani emulsji asfaltowych, zanim te produkty nie zostaną poddane stabilizacji, np. zgodnie z EN 13074-2.

* wymagane pola

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 12607-2:2014-12 - wersja angielska
Tytuł Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie odporności na starzenie pod wpływem ciepła i powietrza -- Część 2: Metoda TFOT
Data publikacji 16-12-2014
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222/PK 2, Asfaltów
Wprowadza EN 12607-2:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12607-2:2010 - wersja polska
ICS 75.140, 91.100.50